Wij realiseren dit project conform Bewuste Bouwers

Heddes Bouw & Ontwikkeling realiseert hier een complex met 480 studenten-eenheden voor twee opdrachtgevers, namelijk Hotel Jansen (Not for Tourists) en woningcorporatie De Alliantie. Door Moke Architecten is het geheel in één ontwerp gevat. Het wordt een gebouw van bijna 100 meter lang en 12 verdiepingen hoog, als ware het een verticale stad waar studenten wonen en verblijven.

Als bouwers zijn wij ons ervan bewust, dat wij onderdeel zijn van uw omgeving. Daarom communiceren we zoveel als mogelijk over de voortgang van het project naar de omwonenden en belanghebbenden. Daarbij willen we eventuele overlast waar mogelijk beperken of voorkomen. Het instrument dat we hiervoor gebruiken is de gedragscode van Bewuste Bouwers. Die gedragscode en haar richtlijnen bestaan uit vijf pijlers: De omgeving, Veiligheid, Vakmensen, het Milieu en Verzorgd werken. Met deze gedragscode dragen we bij aan de professionalisering van de bouwsector op het raakvlak van de bouwplaats en haar omgeving. Omdat wij begrijpen, dat wij onderdeel zijn van uw omgeving.