Een heel nieuwe stadswijk In Amsterdam Amstel

De naam van deze nieuwe stadswijk wordt het Bajeskwartier. Deze naam verwijst naar de plek waar eens de Bijlmerbajes stond. Deze nieuwe wijk wordt er weliswaar een van en voor de toekomst, maar de geschiedenis blijft goed zichtbaar met toch een heel eigen karakter. Het wordt vooral een duurzame wijk, door circulaire transformatie met als uitgangspunten duurzaam bouwen, hergebruik van materialen en het toepassen van innovatieve installaties. Zo wordt veel van het bouwafval, wat afkomstig is uit de vijf gesloopte torens opnieuw gebruikt. Verder wordt het gebied getransformeerd tot een energie-neutrale en groene stadswijk, die bestaat uit elf gebouwen verdeeld over vier clusters. Elk cluster krijgt een eigen karakter, een eigen programmering en uiterlijk. Straks vind je er het ‘Kennis cluster’, het ‘Design cluster’, het ‘Centraal cluster’ en het ‘Amstel cluster’.