Een BREEAM-certificering voor Hotel Jansen

Voor het bouwdeel van Hotel Jansen is gekozen voor BREEAM certificering. Dat staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. BREEAM beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen, te weten management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie & vervuiling. Outstanding is het hoogste niveau, met een score van 85 % of hoger, waar in dit project naar gestreefd wordt. Het past volledig in de beoogde nieuwe stadswijk. Duurzaamheid is immers het sleutelwoord voor dit gehele project, waar wij graag ons steentje aan bijdragen.